omgevingsvergunning aangevraagd Kleine Buitenom 1

27 nov 2019
 Kleine Buitenom 1, kappen boom * 14 november 2019, 0214131416

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.