omgevingsvergunning aangevraagd Klaproos 23

17 jul 2019
 Klaproos 23, plaatsen dakkapel * 10 juli 2019, 0214124981

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.