omgevingsvergunning aangevraagd Klaproos 23

27 mrt 2019
 Klaproos 23, plaatsen dakkapel * 19 maart 2019, 0214118230

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.