omgevingsvergunning aangevraagd Kerseboom 32

6 Feb 2019
 Kerseboom 32, plaatsen overkapping /fietsenstalling * 28 januari 2019, 0214115477

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.