omgevingsvergunning aangevraagd Kattenstraat 20

21 aug 2019
 Kattenstraat 20, wijziging vergunde restauratie en onderhoudsplan * 6 augustus 2019, 0214126247

 

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.