omgevingsvergunning aangevraagd Kattenstraat 20

17 apr 2019
 Kattenstraat 20, restauratie en uitbreiding woning * 8 april 2019, 0214119393

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.