omgevingsvergunning aangevraagd Kattenstraat 1

18 sep 2019
 Kattenstraat 1, plaatsen luifel * 5 september 2019, 0214127490

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.