omgevingsvergunning aangevraagd Kastanjeboom 15

11 mrt 2020
 Kastanjeboom 15, bouwen schuur en erfafscheiding * 25 februari 2020, 0214136385

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314