omgevingsvergunning aangevraagd Kamille ong.

12 Feb 2020
 Kamille ong., kappen boom * 29 januari 2020, 0214134822

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.