omgevingsvergunning aangevraagd Kamille ong.

9 okt 2019
 Kamille ong., kappen boom * 27 september 2019, 0214128753

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.