omgevingsvergunning aangevraagd Julianalaan 7

31 mrt 2021
 Julianalaan 7, plaatsen fietsenafdak * 20 maart 2021, ODR2102628

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.