omgevingsvergunning aangevraagd Julianalaan 12

31 mrt 2021
 Julianalaan 12, plaatsen en vervangen dakkapel * 18 maart 2021, ODR2102566

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.