omgevingsvergunning aangevraagd Johanna Naberstraat 1

12 Feb 2020
 Johanna Naberpad 1, kappen van bomen * 29 januari 2020, 0214134831

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.