omgevingsvergunning aangevraagd Jekerstraat 28

9 jun 2021
 Jekerstraat 28, plaatsen overkapping * 27 mei 2021, ODR2105996

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.