omgevingsvergunning aangevraagd Houtweg 8

3 jun 2020
 Houtweg 8, uitbreiding sportschool op begane grond * 15 mei 2020, 0214140940

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.