omgevingsvergunning aangevraagd Houtweg 8

1 mei 2019
 Houtweg 8, exploitatie sportschool * 17 april 2019, 0214120003

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.