omgevingsvergunning aangevraagd Houtweg 7b

22 mei 2019
 Houtweg 7b, bouwen opslaghal * 10 mei 2019, 0214121422

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.