omgevingsvergunning aangevraagd Houtweg 3

30 jan 2019
Houtweg 3, verlenging tijdelijke vergunning * 14 januari 2019, 0214114747

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.