omgevingsvergunning aangevraagd Houtmolenstraat 48

14 apr 2021
 Houtmolenstraat 48, plaatsen dakkapel * 5 april 2021, ODR2103312

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.