omgevingsvergunning aangevraagd Honddijk ong.

6 Feb 2019
 Honddijk ong., kappen 25 knotwilgen en een kastanjeboom * 30 januari 2019, 0214115544

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.