omgevingsvergunning aangevraagd Honddijk 21

8 apr 2020
 Honddijk 21, kappen boom * 29 maart 2020, 0214138168

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.