omgevingsvergunning aangevraagd Hidsmeer 20

21 aug 2019
 Hidsmeer 20, plaatsen schutting * 7 augustus 2019, 0214126329

 

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.