omgevingsvergunning aangevraagd Het Voorburg 1

17 jul 2019
 Het Voorburg 1, bouw bijgebouw en kappen boom * 9 juli 2019, 0214124899

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.