omgevingsvergunning aangevraagd Het Voorburg 1

13 Feb 2019
 Het Voorburg 1, bouwen schuur/hobbyruimte * 1 februari 2019, 0214115736

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.