omgevingsvergunning aangevraagd Het Jach 7

23 okt 2019
 Het Jach 7, doorbraak naar inpandige schuur * 12 oktober 2019, 0214129492

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.