omgevingsvergunning aangevraagd Herenstraat 9

11 sep 2019
 Herenstraat 9, plaatsen zonnepanelen * 29 augustus 2019, 0214127137

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.