omgevingsvergunning aangevraagd Herenstraat 41

1 jul 2020
 Herenstraat 41, plaatsen zonnepanelen * 17 juni 2020, 0214142873

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.