omgevingsvergunning aangevraagd Heivlinderlaan 24

23 jan 2019
Heivlinderlaan 24, plaatsen beschoeiing * 13 januari 2019, 0214114692

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.