omgevingsvergunning aangevraagd Heimanslaan 18

17 jul 2019
 Heimanslaan 18, splitsing dubbel appartement naar 2 single appartementen * 2 juli 2019, 0214124442

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.