omgevingsvergunning aangevraagd Havendijk ong.

15 mei 2019
 Havendijk ong., aanpassing constructie brug * 2 mei 2019, 0214120725

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.