omgevingsvergunning aangevraagd Havendijk 9

6 mei 2020
 Havendijk 9, realiseren balkon * 24 april 2020, 0214139767

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.