omgevingsvergunning aangevraagd Havendijk 1

6 Feb 2019
 Havendijk 1, kappen boom * 25 januari 2019, 0214115292

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.