omgevingsvergunning aangevraagd Guus Toonenstraat 2

13 jan 2021
 Guus Toonenstraat 2, bouw woning * 22 december 2020, 0214153483

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.