omgevingsvergunning aangevraagd Gruttostraat 13

23 dec 2020
 Gruttostraat 13, bouw berging * 11 december 2020, 0214152888

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.