omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerstraat 14

26 Feb 2020
 Goilberdingerstraat 14, aanpassen dragen staalconstructie * 14 februari 2020, 0214135819

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.