omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerdijk 44a

22 apr 2020
 Goilberdingerdijk 44a, plaatsen stal * 9 april 2020, 0214138955

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.