omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerdijk 4

1 mei 2019
 Goilberdingerdijk 4, kappen boom * 17 april 2019, 0214119998

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.