omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerdijk 32

6 mrt 2019
 Goilberdingerdijk 32, plaatsen dakkapel * 26 februari 2019, 021411117057

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.