omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerdijk 20a

21 apr 2021
 Goilberdingerdijk 20a, plaatsen zitbanken langs paden * 8 april 2021, ODR2103552

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.