omgevingsvergunning aangevraagd Goilberdingerdijk 15

3 apr 2019
 Goilberdingerdijk 15, plaatsen gaashekwerk * 21 maart 2019, 0214118436

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.