omgevingsvergunning aangevraagd Gelddijk

23 okt 2019
 Gelddijk, bouw 29 woningen * 14 oktober 2019, 0214129572

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.