omgevingsvergunning aangevraagd Fazantstraat 21

29 apr 2020
 Fazantstraat 21, plaatsen extra raam * 21 april 2020, 0214139447

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.