omgevingsvergunning aangevraagd Everwijnstraat 11

14 apr 2021
 Everwijnstraat 11, vervangen dak en wijzigen gevel * 1 april 2021, ODR2103256

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.