omgevingsvergunning aangevraagd Eva Lanxmeer Quartethof

20 mrt 2019
 EVA Lanxmeer Quartethof, bouwen 9 woningen * 7 maart 2019, 0214117532

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.