omgevingsvergunning aangevraagd Erasmusweg 3

12 mei 2021
 Erasmusweg 3, bouwen porta-cabine * 30 april 2021, ODR2104616

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.