omgevingsvergunning aangevraagd Erasmusweg 10

13 mrt 2019
 Erasmusweg 10, uitbreiding met hoogbouwmagazijn * 1 maart 2019, 0214117576

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.