omgevingsvergunning aangevraagd Emmalaan 8

20 mei 2020
 Emmalaan 8, plaatsen carport * 10 mei 2020, 0214140468

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.