omgevingsvergunning aangevraagd Elisabethdreef 4

20 mei 2020
 Elisabethdreef 4, tijdelijk plaatsen tent als prikpoli * 7 mei 2020, 0214140361

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.