omgevingsvergunning aangevraagd Elisabethdreef 2

11 dec 2019
 Elisabethdreef 2, kappen boom * 27 november 2019, 0214132036

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.