omgevingsvergunning aangevraagd Eikeboom 8

24 dec 2019
 Eikeboom 8, bouwen carport * 9 december 2019, 0214132540

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.